คีย์ลัดในโปรแกรม MetaTrader4

keeptik

 

F1 = เปิดคู่มือการใช้งาน MT4 เบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ)

F2 = เปิดดูข้อมูลของกราฟย้อนหลัง

F4 = เปิด “Meta editor” (แก้ไขข้อมูลของโปรแกรมใน drive C)

F8 = เปิดหน้าต่าง “Properties” ขึ้นมา

F9 = เปิดหน้าต่าง New Order

F10 = เปิดหน้าต่าง Popup Price (จะเป็นตัวเลขเล็กๆวิ่งไปวิ่งมา) ขึ้นมา

F11 = ทำกราฟกลายเป็น Full Screen (ขยายเต็มจอ)

F12 = เลื่อนหน้าจอกลับไปทางซ้าย

ปุ่ม Shift + ปุ่มฟังชั่น

Shift + F12 = ปุ่มเลื่อนราคาย้อนกลับทีละหนึ่งแท่งเทียน

Shift + F5 = เปลี่ยนกราฟที่เรียงอยู่ส่วนของ profile ของเรา

ปุ่ม Alt + ปุ่มลัด

Alt + 1 = เปลี่ยนรูปแบบของกราฟเป็นรูปแบบของ Bar Chart

Alt + 2 = เปลี่ยนรูปแบบของกราฟเป็นรูปแบบ Candlestick Chart

Alt + 3 = เปลี่ยนรูปแบบของกราฟเป็นรูปแบบ Line Chart (กราฟเส้น)

Alt + W = เรียกหน้าต่างช่วยในการจัดการกราฟปัจจุบันที่ใช้อยู่ออกมา

ลูกศรซ้าย = เลื่อนกราฟไปทางซ้าย

ลูกศรขวา = เลื่อนกราฟไปทางขวา

Page Up = เลื่อนกราฟไปทางซ้ายแบบรวดเร็ว

Page Down = เลื่อนกราฟไปทางขวาแบบรวดเร็ว

Home = เลื่อนกราฟกลับไปในอดีตที่โปรแกรมสามารถแสดงให้ดูได้

End = เลื่อนกราฟกลับมาที่ปัจจุบัน

ปุ่มลบ (-)=ซูมกราฟอออก

ปุ่มบวก (+) =ซูมกราฟเข้า

Delete = ลบเครื่องมืดที่ขีดไว้ออกจากหน้าจอ

ปุ่ม Backspace = ลบเครื่องมือที่ลากไว้ล่าสุดออกไป

ปุ่ม Enter = เปิดหน้าต่างค้นหากราฟ

ปุ่ม ESC = ปิดหน้าต่างค้นหากราฟ

ปุ่มฟังชั่นต่างๆ (Function Keys)

Alt + F4 = ปุ่มออกจากโปรแกรม

Alt + Backspace = เรียกเอาเครื่องมือที่ลบไปล่าสุดกลับคืน

ปุ่ม Ctrl + ปุ่มลัด

Ctrl + A = ปรับขนาดของหน้าจออินดิเคเตอร์ให้กลับมาอยู่ในรูปร่างปกติ (ในกรณีที่มีอินดิเคเตอร์ในหน้าจอ)

Ctrl + B = เรียกหน้าต่าง “จัดการเครื่องมือ (Object List)”ขึ้นมา

Ctrl + C = ก๊อบบี้ตัวอักษร หรือ คำใน MT4

Ctrl + D = เรียกหน้าต่าง Data Window ออกมา

Ctrl + E = เรียกใช้ Expert Advisor (EA)

Ctrl + F = เรียกใช้เครื่องมือ “Cross Hair”

Ctrl + G = เรียกใช้หรือไม่ใช้ Grid (ตาราง)

Ctrl + H = เรียกดู OHLC ( Open, High, Low, Close) ของวัน

Ctrl + I = เรียกหน้าต่าง “จัดการอินดิเคเตอร์(Indicator List)” ขึ้นมา

Ctrl + L = เรียก Volume ของราคาให้ขึ้นมาแสดงผลบนหน้าจอ

Ctrl + M = เรียกหน้าต่าง Market Watch ออกมา

Ctrl + N = เรียกหน้าต่าง Navigator ออกมา

Ctrl + O = เรียกหน้าต่าง Option หรือ Setup ออกมา

Ctrl + P = ปรินท์กราฟออกมา (ในกรณีที่ต้องการปรินท์กราฟออกมาดูข้างนอก)

Ctrl + R = เรียกหน้าต่าง Tester ออกมา

Ctrl + S =  Save กราฟที่ใช้เทรดเอาไว้ซึ่งจะออกมาในรูปแบบของไฟล์นามสกุล “CSV”, “PRN”, “HTM”;

Ctrl + T = เรียกหน้าต่าง Terminal ออกมา

Ctrl + W หรือ Ctrl + F4 = ปิดหน้าต่างกราฟที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

Ctrl + Y = แสดงหรือซ่อนเส้นแบ่งวัน Period Separator)

Ctrl + Z = เรียกเอาเครื่องมือที่ลบไปล่าสุดกลับคืน

Ctrl + ปุ่มฟังชั่น

Ctrl + F5 = เปลี่ยนกราฟที่ได้ตั้งค่าไว้ใน profile ของเรา

Ctrl + F6 = เปลี่ยนหน้าต่างของกราฟที่เราใช้อยู่ ณ ปัจจุบันเป็นอันถัดไป

 

 

Hits: 22

0Shares