การ Save Template และการลง Template ในโปรแกรม MT 4

การ Save Template และการลง Template ในโปรแกรม MT 4      

Template คือรูปแบบการ Setup กราฟ ที่ได้รับการออกแบบแต่ละแบบ ตามกลยุทธ์วิธีการของแต่ละบริษัท บุคคล นักออกแบบ เทรดเดอร์ นั้นๆ ที่ออกแบบมาโดยมีทั่ง indicator และ tool รูปแบบต่างๆ แตกต่างกันออกไป สามารถ save และ load มาใช้ได้ใหม่ โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลา Setup อีก

1.การ Save  Template

1.1)  คลิก ขวาที่กราฟหลังจากนั้น  เข้าเมนู  Template และกด Save Template

 

1.2)  ตั้งชื่อ  Template และสามารถ load กลับมาใช้ได้ในโอกาศต่อไป

 

2.การ Load  Template มาใช้ใหม่

2.1) คลิกขวาที่กราฟจากนั้น เข้าเมนู Load Template

 

2.2) เลือก Template  ที่คุณได้ตั้งชื่อไว้ นำมาใช้ในกราฟใหม่

Hits: 34

0Shares