การ Save โปรไฟล์ Chart ของ MT4

1.1)  เข้า Tab File > Profile > Save As

1.2) จากนั้นก็ตั้งชื่อ Profile ของคุณ

1.3) Profile ที่คุณตั้งชื่อก็จะไปอยู่ ด้านตำแหน่งนี้

 

Hits: 20

0Shares