การเพิ่ม Indicator ใน chart

  1. คลิกที่ปุ่ม Indicators ทำได้หลายแบบ คุณสามารถคลิกที่ Navigator

2.คุณสามารถเลือกใช้ Indicators แบบต่างๆได้ดั่งภาพ

 

3.  หลังจากนั้นก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาก คุณสามารถแก้ไขส่วน Parameters ,Colors , Levels , Visualization ได้ดั่งภาพ (ภาพใช้ Average Direction Movement Index)

4. Indicator ก็จะแสดงในกราฟดังรูป

5.หากคุณต้องการแก้ค่าต่างๆของ Indicator ให้คลิก ขวาที่กราฟนั้นๆ เลือก Indicators List

6.แก้ไขค่าส่วนต่างๆได้ตามภาพ

 

7.หากต้องการลบ คลิกขวาที่กราฟ แล้ว ให้กด  Indicators List กด Delete  Indicator  ก็จะหายไป

Hits: 12

0Shares